00766 2200241 4500001002100000008004700021035002000068245009100088100001900179260004200198300001200240020001800252084001700270082001100287650004300298990002700341990002700368990002700395990002700422990002700449990002500476990002300501INLIS000000000004666 indonesia  a0010-1220004666 aHistoriografi Islam KontemporerbWacana, Aktualitas, dan aktor SejarahcAzyumardi Azra aAzra,Azyumardi aJakartabGramedia pustaka Utamac2002 a422c23 a979-22-0071-1 a297.09 HIS h a297.09 aSejarah Islam Umum, Peta Sejarah Islam a25260/2012/PERPUS/2013 a25261/2012/PERPUS/2013 a25262/2012/PERPUS/2013 a25263/2012/PERPUS/2013 a25264/2012/PERPUS/2013 a13975/BL/PERPUS/2011 a14796//PERPUS/2011